ασχήμων


ασχήμων
ἀσχήμων (-ονος), ο, η (AM) [σχήμα]
1. απρεπής, αισχρός, άσεμνος
2. αυτός που δεν έχει ωραίο σχήμα ή μορφή, άσχημος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀσχήμων — ἄσχημος masc/fem/neut gen pl ἀσχήμων misshapen masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονεστέρων — ἀσχήμων misshapen fem gen comp pl ἀσχήμων misshapen masc/neut gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονέστατα — ἀσχήμων misshapen adverbial superl ἀσχήμων misshapen neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονέστατον — ἀσχήμων misshapen masc acc superl sg ἀσχήμων misshapen neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονέστερα — ἀσχήμων misshapen adverbial comp ἀσχήμων misshapen neut nom/voc/acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονέστερον — ἀσχήμων misshapen masc acc comp sg ἀσχήμων misshapen neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχήμονα — ἀσχήμων misshapen neut nom/voc/acc pl ἀσχήμων misshapen masc/fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονεστέροις — ἀσχήμων misshapen masc/neut dat comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονεστέρους — ἀσχήμων misshapen masc acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσχημονέστεροι — ἀσχήμων misshapen masc nom/voc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.